Informacje ogólne.

 


1. Właścicielem sklepu internetowego MEBLARNIA.COM.PL jest Meblarnia Przemysław Janiczek, z siedzibą w Żegocinie nr. 5, NIP: 8681873608, REGON: 383275303 zwana dalej Sprzedającym. 

2. Magazyny meblowe znajdują się pod adresem Żegocina 5, 32-731 Żegocina skąd są realizowane wysyłki. 

3. Sklep NOWAMEBLARNIA.COM.PL realizuje zamówienia na terenie Polski. 

4. Działalność ta odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowana do użytkowników indywidualnych. 

 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień.

 

1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci złożenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszystkie zamówienia potwierdzane są na piśmie i przesyłane w formie elektronicznej. Zamówienia realizowane są zgodnie z przedmiotem zamówienia zawartym w pisemnym potwierdzeniu. Wszelkie dodatkowe indywidualne ustalenia potwierdzane są pisemnie.

 

3. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment zaksięgowania zaliczki lub pełnej kwoty w zależności od wybranej formy płatności na koncie. Wpłata zaliczki lub pełnej kwoty jest potwierdzeniem akceptacji warunków zamówienia. Produkty niestandardowe podlegają indywidualnej wycenie. 

 

4.  Czas realizacji wynosi do 60 dni roboczych (jest to czas do momentu wysyłki - do tego należy doliczyć kilka dni na dostawę). Termin do 60 dni roboczych podawany w zamówieniu jest tylko terminem orientacyjnym, który może przedłużyć się w wyjątkowych sytuacjach do 70 dni roboczych. Wszystkie oferowane przez serwis meble są meblami robionymi na indywidualne zamówienie. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru lub problemów technicznych czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie niezwłocznie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu mebli wynikłe nie z jego winy.

5. Termin realizacji na wybrane produkty wynosi 45 dni roboczych. W przypadku zakupu produktu z terminem realizacji 45 dni roboczych łącznie z produktem o terminie realizacji 60 dni roboczych, obydwa produkty wysyłane są po upływie 60 dni roboczych. Istnieje możliwość dzielonej dostawy, wówczas za każdy transport naliczana jest oddzielna zapłata w wysokości 150,00 zł. Warunkiem skorzystania z dzielonej dostawy jest konieczność poinformowania sklepu w momencie złożenia zamówienia.

6. Podczas odbioru prosimy sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół szkody opisując szczegółowo zidentyfikowane zniszczenia oraz zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym. Odpowiedni formularz protokołu szkody jak list przewozowy posiada kurier. 

 

7. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku- w takim przypadku zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

 

8. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres. Dostawy realizowane są zgodnie z regulaminem dostaw dostępnym na stronie sklepu. Istnieje możliwość odbioru osobistego pod adresem Żegocina 5, Żegocina, 32-731 Żegocina, gdzie nasza firma posiada magazyny. O chęci odbioru osobistego Klient powinien poinformować przy składaniu zamówienia w opisie dodatkowym lub telefonicznie. 

9. Sprzedający nie zapewnia wnoszenia mebli do mieszkania, na kupującym ciąży obowiązek wnoszenia mebli.

 

10. Koszty wysyłki ponosi klient zgodnie z cennikiem. Sklep automatycznie w zależności od wagi mebli w koszyku i adresu dostawy wyliczy koszty wysyłki. 

11. Koszt wysyłki nie obejmuje wnoszenia mebli.

 

12. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

 

13. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Uwaga – punkt 19.

 

14. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: biuro@meblarnia.com.pl Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

 

15. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

 

16. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

17. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

18. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

19. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

 

20.  Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

21. Meble oferowane w sklepie meblarnia.com.pl są produktami wykonywanymi na indywidualne zamówienie Klienta.


Kupony i bony rabatowe
1. Każdy kupon/bon ma określony termin ważności i tylko w tym terminie można z niego skorzystać.

2. Minimalna kwota zakupów kiedy możemy wykorzystać kod rabatowy/bon/kupon to 1000zł.

3. Każdy kupon można wykorzystać tylko 1 raz

4. Promocje - promocje na sklepie meblarnia.com.pl obowiązują na produkty zakupione w okresie trwania promocji. Nie ma  możliwości skorzystania z promocji jeżeli produkt został zakupiony (zamówienie zostało złożone) wcześniej lub później, niż wyznaczony termin obowiązywania promocji. Promocje obejmują tylko i wyłącznie produkty oznaczone. 

5. Rabaty - nie łączą się. 


Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@meblarnia.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: 32-731 Żegocina 5.

 

2.      Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

·               imię i nazwisko

·               adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

·               przedmiot reklamacji

·               przyczynę reklamacji

·               podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3.   Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

 

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny.

6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.


Ochrona danych osobowych

 

1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu meblarnia.com.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.